พรรคเศรษฐกิจใหม่ ขอถอนตัวออกจากฝ่ายค้าน

พรรคเศรษฐกิจใหม่ ขอถอนตัวออกจากฝ่ายค้าน

“พรรคเศรษฐกิจใหม่” ส่งหนังสือถึงผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ แจ้งมีมติขอถอนตัวออกจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อออกไปทำงานเป็นอิสระ แทงบอล 100

ขอถอนตัวออกจากพรรคฝ่ายค้าน! “พรรคเศรษฐกิจใหม่”

แทงบอล 100 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ส่งหนังสือถึงผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แจ้งผลมติในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ โดยในหนังสือมีเนื้อหาระบุว่า

“เนื่องด้วยการประชุมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 มีมติในที่ประชุมให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยถอนตัวออกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อทำงานเป็นอิสระตามแนวทางของพรรค
ดังนั้นจึงขอแจ้งผลมติดังกล่าว ให้ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโปรดทราบ
พร้อมลงชื่อ สุภดิช อากาศฤกษ์ รักษาการแทนหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่”

ในการประชุม 7 พรรคฝ่ายค้าน ซึ่งจะมีการประชุมทุกวันจันทร์ และอังคาร เป็นประจำ ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ส่วนพรรคเศรษฐกิจใหม่ไม่ได้เดินเข้ามาร่วมประชุมด้วย ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา และระหว่างการประชุมทุกครั้ง แกนนำฝ่ายค้าน จะไม่มีการเอ่ยชื่อถึงพรรคเศรษฐกิจใหม่ แต่จะเรียกเพียงว่าพรรคของนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ เท่านั้น แทงบอล 100