เปิดสถานที่กักตัวคนไทย หลังช่วยเหลือกลับจากอู่ฮั่น

เปิดสถานที่กักตัวคนไทย หลังช่วยเหลือกลับจากอู่ฮั่น

ที่พักรับรองของกองบัญชาการทหารเรือสัตหีบถูกใช้ให้เป็นสถานที่กักตัวคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่น อาคาร 1 – 2 เป็นศูนย์บัญชาการ อาคาร 3 – 7 ใช้เป็นที่พัก ญาติเยี่ยมได้   ผ่านวิดิโอคอนเฟอเรนซ์เท่านั้น

สถานที่กักตัวคนไทยจากอู่ฮั่น

   จากที่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานั้น คนไทยที่อู่ฮั่นได้เดินทางกลับ  มาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยแล้ว เมื่อมาถึงต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค ซึ่งสถานที่ที่ใช้ในการกักกันก็คือกองบัญชาการทหารเรือสัตหีบ ซึ่งได้ใช้พื้นที่ของอาคาร 3 ถึงอาคาร 7 ของที่พักรับรองของกองบัญชาการทหารเรือสัตหีบเป็นศูนย์เฝ้าระวังและติดตาม  ให้กับคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นกลุ่มนี้ ส่วนอาคาร 1 และอาคาร 2 ได้เตรียมไว้สำหรับรับรองแพทย์ เจ้าหน้าที่ และญาติผู้อพยพคนไทยที่เดินทางกลับจากอู่ฮั่น ซึ่งทางหน่วยงานได้มีการก่างแนวรั้วสังกะสีล้อมรอบบริเวณพื้นที่ควบคุม ได้ทำรั้วสูง 2 เมตร ปิดทึบ 3 ชั้น มีระยะห่างจากตัวอาคารประมาณ 100 เมตร พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทุกจุดทั่วพื้นที่ เพื่อกักกั้นไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกโดยเด็ดขาย และภายในห้องได้มีการอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้คนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นได้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อลดความเครียดคลายกังวล นอกจากนี้ ภายในฐานทัพเรือยังมีโรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์ ที่ไดเถูกจัดตั้งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การนำคนไทยกลับสู่มาตุภูมิ กรณีไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 28 ก.พ. 63 สำหรับญาติที่ต้องการไปเยี่ยมก็จะมีห้องรับรองโดยการใช้ระบบการพูดคุยผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งทางหน่วยงานได้มีการจัดไว้ให้สำหรับญาติที่มาติดต่อกับผู้อพยพ  ห้องแถลงข่าว และห้องสื่อมวลชน โดยจะมีการแถลงข่าววันละ 2 เวลา คือ 10.00 น. และ 19.00 น. ของทุกวัน

     สำหรับมาตรการหลังจากคนไทยเดินทางกลับจากอู่ฮั่นมาถึง ต้องผ่านจุดคัดกรองก่อน เมื่อผ่านจุดคัดกรองเรียบร้อยแล้วต้องทำการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ก่อนส่งตัวเข้าห้องพักที่ได้จัดเตรียมไว้