การแพร่ระบาด โควิด-19 แต่ละระยะ 3 คืออะไร?

การแพร่ระบาด โควิด-19 แต่ละระยะ 3 คืออะไร?

มาดูกันว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในการแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ระยะไหน และความเสี่ยงของการแพร่ระบาดแต่ละระยะแตกต่างกันอย่างไร ufapro888

 

“โควิด-19” ( COVID-19 )

แน่นอนว่าช่วงนี้ประเด็นที่ประชาชนจำนวนมากกำลังให้ความสนใจกันก็คงจะเป็นเรื่องของ ไวรัสโคโรน่า 2019 ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ซึ่งแน่นอนว่าการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้เป็นไปได้ยากมาก เพราะลุ่ดจำวนู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ เชื้อ “โควิด-19” (COVID-19) พุ่งขึ้นสูงเรื่อยๆ และยังไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมได้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่กำลังอยู่ระหว่างการหาวิธีควบคุมอยู่ในขณะนี้ ซึ่งหลายๆ ท่านอาจจะได้ยินกันมาบ้างแล้วว่า การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 นั้น มีหลายระยะ ซึ่งระยะที่หลายๆ คนเป้นกังวลกันเลยก็คือ ระยะที่ 3 มาดูกันว่า ความจริงแล้ว การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะ 3 นั้น แตกต่างจากระยะอื่นๆ อย่างไร และตอนนี้ประเทศไทยแพร่ระบาดอยู่ในระยะใด เข้าสู่การแพร่ระบาดในเฟส 3 หรือยัง เรามาติดตามไปพร้อมๆ กันเลย

ระยะการแพร่ระบาด ufapro888

สำหรับเรื่องของการแพร่ระบาดที่ถูกแบ่งออกเป็นระยะต่างๆ นั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับความรุนแรงของโรคแต่อย่างใด แต่ระยะที่กล่าวถึงนั้น หมายถึงการแบ่งระยะของ การระบาด ที่จะต้องนำเนอเพื่อวางแผนนโยบายต่างๆ รวมถึงการวางมาตรการ ในการรับมือ ควบคุม และป้องกันโรคของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสนั่นเอง ซึ่งบรรทัดฐานของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันออกไป ไม่ได้ใช้บรรทัดฐานเดียวกันนั่นเอง โดยในประเทศไทยมีการกำหนดระยะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้ ufapro888

การแพร่ระบาด ระยะ 1

พบผู้ป่วยติดเชื้อที่มีสาเหตุการติดเชื้อมาจากต่างประเทศเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น นักท่องเที่ยว รือ ผู้ที่เดินทางออกนอนกประเทศไปยังพื้นทสงต่างๆ โดยไม่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อจากคนในประเทศ

การแพร่ระบาด ระยะ 2

พบผู้ติดเชื้อที่อยู่ในประเทศไทย โดยที่ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งอาจจะติดเชื้อมาจากผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศอีกทอดหนึ่ง หรือ เป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

การแพร่ระบาด ระยะ 3

พบผู้ป่วยติดเชื้อจากคนในประเทศด้วยกันเอง ซึ่งอาจจะหาสาเหตุได้ไม่แน่ชัด หหอ อาจจะหาไม่ไดลย โดยีการส่งต่อเชื้อไปเรื่อยๆ จากการใช้ชีวิตร่วมกับคนหมู่มากufapro888